Make It Right


Someday we're gonna make it right
Someday we're gonna win this fight
Someday we're gonna make it right
Someday we're gonna win this fight

Broken are their little wings fallen from above
What am I supposed to think
I don't think I know enough
Hurry don't be late today
Not for what is lost
Hurry don't delay a thing
You've almost got a lot

Oooh I know you'll be comin' 'round
With fire in your eyes
Yeah, we're gonna make it right
We're gonna win this fight
And I don't know why it took me oh so long to get here
we're gonna make it right
We're gonna win this fight
And I don't know why it took me oh so long to get here

Broken are the little strings
They can't hold you up
Waiting on your patron saint
I don't think he'll be enough
Hurry, don't be late today
You know what you've done
Hurry, don't delay a thing
Look what you have won

Oooh I know you'll be comin' 'round
With fire in your eyes
Yeah, we're gonna make it right
Someday we're gonna win this fight
And I don't know why it took me oh so long to get here
Yeah, we're gonna make it right
Someday we're gonna win this fight
Yeah, and I don't know why it took me oh so long to get here

Oooh I know you'll be comin' 'round
With fire in your eyes
Yeah, we're gonna make it right
Someday we're gonna win this fight
And I don't know why it took me oh so long to get here
Yeah, we're gonna make it right
Someday we're gonna win this fight
Yeah, and I don't know why it took me oh so long to get here

Yeah, we're gonna make it right
And I don't know why, and I don't know why, and I don't know why
Yeah, we're make it right
Yeah, and I don't know why it took me oh so long to get hereCaptcha
Liedje Econoline Crush Make It Right is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Make It Rightmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Econoline Crush Make It Right downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Make It Right in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.