Lost


Give me pleasure, give me pain
All things to make it fade
Take me where I wanna go
I am, I am lost
Chorus:
Yeah! I won't crawl Yeah!
You just take and take from me
You just take and take from me
Sell me pictures, black and white
Sell me dreams of paradise
Make it all look so damn good
I am, I am no foul
(Chorus)
Give me pleasure, give me pain
All things to make it fade
Take me where I wanna go
I am, I am lost
(Chorus)Captcha
Liedje Econoline Crush Lost is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Lostmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Econoline Crush Lost downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Lost in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.