Home


You can't alway pick the dog you find
maybe i wasn't what you had in mind

I can love you, I can love you, I can Love you a lot, Yeah ha
I can love you, I can love you, I can Love you a lot, Yeah ha

I'm here and I wonder if I'm lost
cuz I can't seem to understand the way I feel
I'm not here to be a creep
I'm just feeling incomplete
Take me home

If I wasn't here I wouldn't mind
But it's you up there and I"m so far behind

I can love you, I can love you, I can Love you a lot, Yeah ha
I can love you, I can love you, I can Love you a lot, Yeah ha

She says I'm the one she really wants
But I'll never be the one that she needs
I'm not here to be a creep
I'm just feeling incomplete
Take me home

I can love you, I can love you, I can Love you a lot, a lot, a lot
I can love you, I can love you, I can Love you a lot, a lot, alot

She says I'm the one she really wants
But I'll never be the one that she needs
I'm not here to be a creep
I'm just feeling incomplete
Take me home
Take me homeCaptcha
Liedje Econoline Crush Home is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Homemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Econoline Crush Home downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Home in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.