Songtekst van Eric Clapton: If I Had Possession Over Judgement Day

If I Had Possession Over Judgement Day


(Robert Johnson)

If I had possession over judgement day,
If I had possession over judgement day,
Lord, the little woman I'm lovin' wouldn't have no right to pray

And I went to the mountain, lookin' far as my eyes could see
And I went to the mountain, lookin' far as my eyes could see
Some other man got my woman and the 'a lonesome blues got me

And I rolled and I tumbled and I cried the whole night long
And I rolled and I tumbled and I cried the whole night long
Boy, I woke up this mornin', my biscuit roller gone

Had to fold my armes and I slowly walked away
[Spoken:] 'I didn't like the way she done'
Had to fold my armes and I slowly walked away
I said in my mind, Yo' trouble gon' come someday
Now run here, baby, set down on my knee
Now run here, baby, set down on my knee
I wanna tell you all about the way they treated meCaptcha
Liedje Eric Clapton If I Had Possession Over Judgement Day is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied If I Had Possession Over Judgement Daymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Eric Clapton If I Had Possession Over Judgement Day downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje If I Had Possession Over Judgement Day in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.