Songtekst van Eric Clapton: Swing Low Sweet Chariot

Swing Low Sweet Chariot


(traditional)

Swing low, sweet chariot,
Coming for to carry me home
Swing low, sweet chariot,
Coming for to carry me home

I looked over jordan, what do I see,
Coming for to carry me home
A band of angels coming after me,
Coming for to carry me home

Chorus

Verse

Chorus

Verse

Chorus

ChorusCaptcha
Liedje Eric Clapton Swing Low Sweet Chariot is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Swing Low Sweet Chariotmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Eric Clapton Swing Low Sweet Chariot downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Swing Low Sweet Chariot in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.