Libertine Atonement


Whore
Dressed for seduction
Victim of abduction
Climax as you writhe in pain
I will not let you go
From this putrid existence

Hands are cuffed, legs are spread
Plastic bag enshrouds your head
Mummified, bloody face
Missing now without a trace
Panties soaked in shit and piss
Tongue the ass and clitoris
Frantically you try to escape
Suffer now you feel my hate

Hands are cuffed, legs are spread
Plastic bag entombs your head
Mummified, bloody face
Missing now without a trace
Frantically you try to escape
Suffer now you feel my hate
Captured, bound, beaten, bruised
Your diginity is now abused
Frantically you try to escape
Suffer now you feel my hate
Captured, bound, beaten , bruised
You will now be
Abused
My will to inflict such pain
Remains unfed
Another helpless victim
Another passing day
Her pain continues unchanged
It forever remainsCaptcha
Liedje Fleshgrind Libertine Atonement is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Libertine Atonementmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Fleshgrind Libertine Atonement downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Libertine Atonement in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.