Seas Of Harrow


I rejoice from the grief
Your incessant pain brings
Such gratification

As I reign sovereign over you!
Escape is unthinkable
Your pain is unbearable

Escape is unthinkable
Your pain is unbearable!
I don't sympathize as you are trapped
Within your own dimensions and grief

Within the abysmal waters where you drown
Within the seas of harrow!
Within the abysmal waters where you drown
Within the seas of harrow!

Within the abysmal waters where you drown
Within the seas of harrow!
Within the abysmal waters where you drown
Within the seas of harrow!

My dominance prevails as you beseech me for guidance
Through your amaranthine misery
You have been reduced to nothing
I am the father of pain, now proven through you!Captcha
Liedje Fleshgrind Seas Of Harrow is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Seas Of Harrowmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Fleshgrind Seas Of Harrow downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Seas Of Harrow in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.