Good Morning Starshine


Good morning starshine, the earth says hello
you twinkle above us, we twinkle below
good morning starshine, you lead us along
my love and me
as we sing our
early morning singing song

gliddy glub gloopy nibby nabby noopy
la la la - lo lo
sabba sibbi sabba nooby aba naba
lee lee - lo lo
tooby ooby wala
nooby aba naba
early morning singing song

Good morning

gliddy glub gloopy

Singing a song, humming a song
singing a song
loving a song, laughing a song
singing a song

sing the song
song the sing
song song song sing
sing sing sing song

song song song sing
sing sing sing songCaptcha
Liedje Hair Good Morning Starshine is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Good Morning Starshinemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Hair Good Morning Starshine downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Good Morning Starshine in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.