Hare Krishna


Hare Krishna, Hare Krishna
Krishna, Krishna, Hare, Hare
Hare Rama, Hare Rama
Rama, Rama, Hare, Hare

Hare Krishna, Hare Krishna
Krishna, Krishna, Hare, Hare
Hare Rama, Hare Rama
Rama, Rama, Hare, Hare

Hare Krishna, Hare Krishna
Krishna, Krishna, Hare, Hare
Hare Rama, Hare Rama
Rama, Rama, Hare, Hare

Love, love, love, love
Love, love, love, love
Drop out, drop out, drop out, drop out
Be in, be in, be in, be in

Love, love, love, love
Love, love, love, love
Drop out, drop out, drop out, drop out
Be in, be in, be in, be in

Take trips get high
Laugh joke and good bye
Beat drum and old tin pot
I'm high on you know what

Take trips get high
Laugh joke and good bye
Beat drum and old tin pot
I'm high on you know what

Take trips get high
Laugh joke and good bye
Beat drum and old tin pot
I'm high on you know what

Marijuana, marijuana
Juana, juana, mari, mari
Marijuana, marijuana
Juana, juana, mari, mari

Beads, flowers, freedom, happiness
Beads, flowers, freedom, happiness
Beads, flowers, freedom, happiness
Beads, flowers, freedom, happiness

Beads, flowers, freedom, happiness
Beads, flowers, freedom, happiness
Beads, flowers, freedom, happiness
Beads, flowers, freedom, happiness

Beads, flowers, freedom, happiness
Beads, flowers, freedom, happiness
Beads, flowers, freedom, happinessCaptcha
Liedje Hair Hare Krishna is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Hare Krishnamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Hair Hare Krishna downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Hare Krishna in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.