Aquarius


When the moon is in the seventh house
and jupiter aligns with mars
The peace will guide the planets and love will steer the stars

this is the dawning of the age of aquarius
the age of aquarius

aquarius
aquarius

harmony and understanding
sympathy and trust abounding
no more falsehoods or derisions
golden living dreams of visions
mystic crystals revelations
and the minds true liberation

aquarius
aquarius

when the moon is in the seventh house
and jupiter aligns with mars
then peace will guide the planets
and love will steer the stars

this is the dawning of the age of aquarius
the age of aquarius

aquarius
aquariusCaptcha

Commentaren

 
Carla van Aggelen     2012-12-13 09:42    
Fantantische tekst toch! EN het was een prachtige musicalz
Liedje Hair Aquarius is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Aquariusmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Hair Aquarius downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Aquarius in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.