TULA TULA


Tula Tu Tula baba Tula sana
Tul'umam 'uzobuya ekuseni

Tula Tu Tula baba Tula sana
Tul'umam 'uzobuya ekuseni

Hush my baby close your eyes
Time to fly to paradise
Till the sunlight brings you home
You must dream your dreams alone

Tula Tu Tula baba Tula sana
Tul'umam 'uzobuya ekuseni

Tula Tu Tula baba Tula sana
Tul'umam 'uzobuya ekuseni

Hush my baby go to sleep
I'll be with you counting sheep
Dreams will take you far away
Sleep until the brea k of the day

Tula Tu Tula baba Tula sana
Tul'umam 'uzobuya ekuseni

Tula Tu Tula baba Tula sana
Tul'umam 'uzobuya ekuseni

dudududududu (x4Captcha
Liedje Helmut Lotti TULA TULA is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied TULA TULAmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Helmut Lotti TULA TULA downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje TULA TULA in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.