Que Sera Sera


When I was just a little girl
I asked my mother, what will I be
Will I be pretty, will I be rich
Here's what she said to me

CHORUS
Que Sera, Sera,
Whatever will be, will be
The future's not ours to see
Que Sera, Sera
What will be, will be

When I was young, I fell in love
I asked my sweetheart what lies ahead
Will we have rainbows, day after day
Here's what my sweetheart said

Hey! what're you gonna say?
Hey! What're you gonna say?

CHORUS (2x)
Que Sera, Sera,
Whatever will be, will be
The future's not ours to see
What will be, will be
Que sera, sera

Now I have children of my own
They ask their mother, what will I be
Will I be handsome, will I be rich
I tell them tenderly
CHORUS
Que Sera, Sera,
Whatever will be, will be
The future's not ours to see
Que Sera, Sera
What will be, will beCaptcha
Liedje Hermes House Band Que Sera Sera is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Que Sera Seramits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Hermes House Band Que Sera Sera downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Que Sera Sera in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.