Dear My Friend


I just had to take some time
Get back to what was mine
Get away from my sweet crazy life
Hey good buddy, it's been a while
How are things for you up there?
This is all I need to know
I'm here, you're there now

Sorry but I have to say
It feels good to be alive
Go my way nobody gonna bring me down

If I get lost in the dark
Can you tell me what went wrong
If I fall down in the dirt
Can you lend a hand

The sky is blue
The sun, it shines
It's the same for everyone
You and I will meet again
So I won't say good bye

Dear my friend
Now you have your freedom
Dear my friend
Can you hear I'm calling, dear my friend

What is love, what is happiness, what am I
Past, present, and future
Life is going, life is going

If I get lost in the dark
Can you tell me what went wrong
If I fall down in the dirt
Can you lend a hand

The sky is blue
The sun, it shines
It's the same for everyone
You and I will meet again
So I won't say good bye

Dear my friend
Now you have your freedom
Dear my friend
Can you hear I'm calling, dear my friendCaptcha
Liedje Hi-Standard Dear My Friend is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Dear My Friendmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Hi-Standard Dear My Friend downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Dear My Friend in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.