Dear My Friend


I just had to take some time
Get back to what was mine
Get away from my sweet crazy life
Hey good buddy, it's been a while
How are things for you up there?
This is all I need to know
I'm here, you're there now

Sorry but I have to say
It feels good to be alive
Go my way nobody gonna bring me down

If I get lost in the dark
Can you tell me what went wrong
If I fall down in the dirt
Can you lend a hand

The sky is blue
The sun, it shines
It's the same for everyone
You and I will meet again
So I won't say good bye

Dear my friend
Now you have your freedom
Dear my friend
Can you hear I'm calling, dear my friend

What is love, what is happiness, what am I
Past, present, and future
Life is going, life is going

If I get lost in the dark
Can you tell me what went wrong
If I fall down in the dirt
Can you lend a hand

The sky is blue
The sun, it shines
It's the same for everyone
You and I will meet again
So I won't say good bye

Dear my friend
Now you have your freedom
Dear my friend
Can you hear I'm calling, dear my friendCaptcha
Piosenkę Hi-Standard Dear My Friend przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Dear My Friend, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Dear My Friend. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Hi-Standard Dear My Friend w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.