In The Woods...


Prologue

Pagan myths from the deep, eternal forests.
A true malancholic atmosphere,
Haunts this hidden world.
Where men, for hundreds of years,
Have immortalized their cult.

Moments of...

Down in the forest.
Or, wherever we may care to trend,
We are Gods.
Do not follow us as always, present icons.
Of your very own consciousness.

...Monarchs... Queens...

This we do know where our lands are laid down.
With strenght of faith, (for honour),
We shall reign forever in lojalty,
For we are Gods, do not obey us...

Epilogue

One with this world,
This is where I long to be.Captcha
Liedje In The Woods... In The Woods... is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied In The Woods...mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje In The Woods... In The Woods... downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje In The Woods... in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.