Songtekst van Irving Berlin: Apple Tree And The Bumble Bee, The

Apple Tree And The Bumble Bee, The


[1st verse:]

One night in June when the silv'ry moon
Shone down in all its glories
Said a bumble bee, to an apple tree
"Let's tell each other stories
'Twill be like a show, telling what we know
Think of the fun we're missin'"
Said the apple tree, "If it's up to me,
Just open your ears and listen"

[chorus:]
"A he and she were seated under me"
Said the apple tree to the bumble bee
"Soon they drew up closer
The rest I fear I'll have to whisper in your ear
I saw them um, um, um, um, um, um, um
Beneath the silv'ry moon"
That's the tale the apple tree
Told the bumble bee
One night in June

[2nd verse:]
Said the bumble bee to the apple tree
"Gee, but your tale was dandy
I'll remember you, if you tell it to
My little brother Andy
I would give a pile just to see him smile
You know he's always gloomy"
Said the apple tree "Just leave it to me
Go on bring your brother to me"Captcha
Liedje Irving Berlin Apple Tree And The Bumble Bee, The is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Apple Tree And The Bumble Bee, Themits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Irving Berlin Apple Tree And The Bumble Bee, The downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Apple Tree And The Bumble Bee, The in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.