Here With Me


In my head
I have dreams
I have visions of many things
Questions longings in my mind

Pictures fill my head
I feel so trapped instead
But trapped doesn't seem so bad
Cause you are here

It doesn't mean anything
Without you here with me
And I can try to justify
But I still need you here with me

In my heart I had hope
Built on dreams I'll never know
Answers to love left behind
Visions filled my head

I felt so trapped instead
But trapped didn't seem so bad
Cause you were near

It doesn't mean anything
Without you here with me
And I can try to justify
But I still need you here with me

I can't do anything without you
You give me strength to do anything
And I can't be everything I try to
You saved me from the everything I couldn't be

It doesn't mean anything
Without you here with me
And I can try to justify
But I still need you here with me

Need you here with me
I need you here with meCaptcha
Liedje Jennifer Paige Here With Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Here With Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jennifer Paige Here With Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Here With Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.