Songtekst van Jennifer Paige: Always You [Bonus Remix]

Always You [Bonus Remix]


I see a mystery ship out on the water
I wonder where it's sailin' to
Is someone waitin' in some other harbor
These fantasies they blow my way like sirens to a fool
And in the stillness of my soul, I keep returnin' to

Always you, you yeah, I come back to you
Always you, you, you, you, you, oh yeah
I come back, I come back, I come back to you

Lookin' at myself 'til the mirror shatters
I hear a mad man sing his tune
He said, "It's only love that ever really matters"
I wake up in this dream tonight that's when I see the truth
Of all the faces in my heart there's only one I choose

Always you, you yeah
(You know I live along the wind where love runs free)
I come back to you, always you, you, you, yeah
(And when I fall to earth you're always there for me)
I come back, I come back, I come back to you

Somethin' in my soul never changes, baby
You're the one that's keeping me sane
There is no other, I have ever conceived
Could be my lover and never leave when I run free
Could be my lover

That's when I see the truth
Of all the faces in my heart there's only one I choose

Always you, you yeah
(You know I live along the wind where love runs free)
I come back to you, always you, you, you, you yeah
(And when I fall to earth you're always there for me)
I come back, I come back to you

(And when I fall to earth you're always there for me)
When I fall down to you, baby
I'll come back, I'll come back to you
(And when I fall to earth you're always there for me)Captcha
Liedje Jennifer Paige Always You [Bonus Remix] is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Always You [Bonus Remix]mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jennifer Paige Always You [Bonus Remix] downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Always You [Bonus Remix] in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.