Come Lately


I've never felt such a need in me
Such a need as his
With hungry arms,
I gather all the worth he gives
It feels so good, you invert me
It delights me
You're so subversive
So sublime, so sacrosanct

Come lately
I can't get by without your love
Come lately
I can't get by without your love

I could not help
Falling for such a charming man
I realised something rare
When I found you
That's why I try to do the best
At what I can
You make me happy
Don't want to lose you
I've got to keep you on my side

Come lately
I can't get by without your love
Come lately
I can't get by without your love

What could I do, without you

Come lately
I can't get by without your loveCaptcha
Liedje Jimmy Somerville Come Lately is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Come Latelymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jimmy Somerville Come Lately downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Come Lately in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.