Here I Am


IF I SHOULD DIE BEFORE I WAKE
I PRAY FROM GOD MY SOUL ESCAPES
I WONDER WHAT THE PRICE WOULD BE
TO ROAM THROUGH TIME ETERNALLY
TO ROAM THROUGH TIME ETERNALLY

HERE I AM
HERE I AM

AND WHEN THIS WORLD COMES TO AN END
WHO WILL HEAVEN SEND TO FIND ME
TO FIND ME

HERE I AM
HERE I AM
HERE I AM
HERE I AM

I'M PASSING THROUGH CAN YOU FEEL ME? I'M IN FRONT OF YOU CAN YOU SEE ME?
SCREAMING CAN YOU HEAR ME
SCREAMING CAN YOU HEAR ME

HERE I AM
HERE I AM
HERE I AM
HERE I AM

I'M IN YOUR HEAD I KNOW YOUR DREAMS
BUT POWERLESS TO CHANGE YOUR MIND

HERE I AM
HERE I AM
HERE I AM
HERE I AMCaptcha
Liedje Jimmy Somerville Here I Am is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Here I Ammits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jimmy Somerville Here I Am downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Here I Am in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.