Brown Eyed Girl


Hey where did we go, days when the rains came
Down in a hollow playin' a new game
Laughin' and a runnin', skippin' and a jumpin'
In the misty morning fog our hearts a thumpin' and you
My brown eyed girl
You're my brown eyed girl

Now whatever happened today is so slow
Goin' down the old mine with a transistor radio
Standin' in the sunlight laughin'
Hidin' behind a rainbow's wall
Slippin' and slidin' all along the waterfall with you
My brown eyed girl
You're my brown eyed girl

Do you remember when we used to sing
Sha la la la la la la la la la la te da
Sha la la la la la la la la la la te da, la te da

So hard to find my way now that I'm out on my own
I saw you just the other day, my how you have grown
Cast that memory back there, Lord
Sometimes I'm overcome thinking about
Making Love in the green grass behind the stadium with you
My brown eyed girl
You're my brown eyed girl

Do you remember when
Do you remember when
Do you remember when we used to sing

Sha la la la la la la la la la la te da
Sha la la la la la la la la la la te da, la te da

You're my brown eyed girl (I know)
You're my brown eyed girl
You're my brown eyed girlCaptcha
Liedje Johnny Rivers Brown Eyed Girl is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Brown Eyed Girlmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Johnny Rivers Brown Eyed Girl downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Brown Eyed Girl in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.