Get Happy


Forget your troubles
Come on get happy
You better chase all you cares away
Shout halleuja
Come on get happy
Get ready for the judgement day

The sun is shining
Come on get happy
The lord is waiting to take your hand
Shout halleuja
Come on get happy
We're going to the promised land

We're heading across the river
Wash your sins away in the tide
It's all so peaceful on the other side

Forget your troubles
Come on get happy
You better chase all you cares away
Shout halleuja
Come on get happy
Get ready for the judgement day

Forget your troubles
Come on get happy
You better chase all you cares away
Halleuja
Come on get happy
For the judgement day

The sun is shining
Come on get happy
The lord is waiting to take your hand
Shout halleuja
Come on get happy
We're going to the promised land

We're heading across the river
Wash your sins away in the tide
It's quiet and peaceful on the other side

Forget your troubles
Get happy
Your cares fly away
Shout halleuja
Get happy
Get ready your judgement day

Come on get happy
Chase your cares away
Shout halleuja
Come on get happy
Get ready for the judgement day

The sun is shining
Come on get happy
The lord is waiting to take your hand
Halleuja
Come on get happy
We're going to the promised land

We're heading across the river
Wash your sins away in the tide
It's all so peaceful on the other side

Shout halleuja
Come on get happy
You better chase all your cares away
Shout halleuja
Come on get happy
Get ready

Get ready

Get ready

For the judgement dayCaptcha
Liedje Judy Garland Get Happy is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Get Happymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Judy Garland Get Happy downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Get Happy in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.