Get Happy


Yeah!
Don't be around and sore us
(Don't be around and sore us)
Don't you ever worked that way?
(Don't you ever worked that way)
It's the right thing to do
(It's the right thing to do)
Just doing what you do
(Just doing what you do)

Tell me you're tired of hanging around
and dreaming your life away
We've got the feeling of Saturday night
so come on let's hear you say

Everybody can't go round
don't you know what we have found
Ohhh eveybody get happy
A B C count me in with 1 2 3
Ohhh and everybody get happy

We pick a rock a glory
So tell me what's the story
So keep the bad vibes well away
(So keep the bad vibes well away)
What you gonna do
What you gonna do
Kicking of with something new
(Kicking of with something new)

Tell me you're tired of hanging around
and dreaming your life away
We've got the feeling of Saturday night
So come on let's hear you say

Everybody can't go round
don't you know what we have found
Ohhh eveybody get happy
A B C count me in with 1 2 3
Ohhh and everybody get happy

Ohhh
(Alright)
eveybody get happy
Ohhh
(Alright)
and everybody get happy

I hear you
I hear yeah
I hear you
Come On!

Ohhh
(We going around)
Everybody get happy
(We can say 1 2 3 Clap your hands)
Ohhh
and everybody get happy
(Alright)
Everybody get happy
(Alright)

Written by B*Witched, Hedges, BranniganCaptcha
Liedje B Witched Get Happy is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Get Happymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje B Witched Get Happy downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Get Happy in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.