Cold Desert


Waiting for a light
To come on
That's when I know
That your alone
It's cold in the desert
Water that is easy around?
Special for girls
Without a sound?

You told me you loved me,
That I'd never die alone
Hand over you
Heart lets go home
Everyone noticed,
Everyone has seen the sign
I've always been known
To cross lines

I've never ever cryed
When I was feeling down
I've always been scared
Of the sound
Jesus don't love me
No one ever carryed my low?
I'm to young to feel this old

Is it you? is it me?
No body knows no body sees
No body but meCaptcha
Liedje Kings Of Leon Cold Desert is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Cold Desertmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kings Of Leon Cold Desert downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Cold Desert in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.