Manhattan


I like to dance all night, summons the day
But that's how I play, yeah that's how I play
I said who are you? Don't matter who you are
So we dance all night and dance all day

I say, I say

We're gonna fuel the fire, gonna stoke it up
We're gonna sip this wine and pass the cup
Who needs avenues, who needs reservoirs
Gonna show this town how to kiss these stars

I say, I say

We're gonna hunt to kill, gonna skin the hide
A yelp and scream and away I ride
And every drop that spills on every plot of ground
It's all for you for what you found

I say, I say
I say, I say

It's gonna take your head
And gonna drive you home
It's gonna keep on, keep on, keep on
And then forever roamCaptcha
Liedje Kings Of Leon Manhattan is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Manhattanmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kings Of Leon Manhattan downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Manhattan in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.