The End


(1st Verse)

Running with the street lights
Laughing at the grave
He swears he's gonna give it up
It's never gonna be enough
I just wanna be there
When your all alone
Thinking 'bout a better day
When ya had it in your bones
(Chorus)
This could be the end
This could be the end
This could be the end
This could be the end
(2nd Verse)
I see you in the evening
Sitting on your throne
And praying with the fireball,
And posted it up against the wall
I just wanna hold you
Take you by your hand
And tell you that you're good enough
Tell you that it's gonna be tough
(Chorus)
This could be the end
This could be the end
This could be the end
This could be the end
'Cause I 'ain't got a home

(3rd Verse)
Running from the street lights
Shinning on the grave
Once you've had the good stuff
Never gonna fill you up
I wanna be the one who
Gives 'em all the world
And gives 'em all a feel of it
Just a little taste of it
(Chorus)
This could be the end
This could be the end
This could be the end
This could be the end
'Cause I 'ain't got a home
I'm out here all alone
'Cause I 'ain't got a home
Out here all alone
Said I 'ain't got a home
Out here all alone
I 'ain't got a home
I'll forever roam
I 'ain't got a homeCaptcha
Widget
Liedje Kings Of Leon The End is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Endmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kings Of Leon The End downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The End in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.