Sex On Fire


Lay where you're laying
Don't make a sound
I know they're watching
They're watching

All the commotion

Has people talking
Talking

You
Your sex is on fire

Dark of the alley
The breaking of day
Head while I'm driving
I'm driving

Soft lips are open
Them nuckles is pale
Feels like you're dying
Your dying

You
Your sex is on fire
And so
Were the words to transpire

Hot as a fever
Rattling bones
I could just taste it
Taste it

But it's not forever
But it's just tonight
Oh we're still the greatest
The greatest
The greatest

You
Your sex is on fire
You
Your sex is on fire

And so
Were the words to transpire

And you
Your sex is on fire
And so
Were the words to transpireCaptcha
Widget
Liedje Kings Of Leon Sex On Fire is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Sex On Firemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kings Of Leon Sex On Fire downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Sex On Fire in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.