Songtekst van Little Junior Parker: Next Time You See Me

Next Time You See Me


[CHORUS]

Next time you see me
Things won't be the same
Yes, next time you see me
Things won't be the same
And if it hurts you, my darlin'

You only have yourself to blame

Like a true true said
All that shines is not gold
Yes, like a true true said
All that shines is not gold
And like the good book said
You got to reap just what you sow

Well you lied, cheated
Oh oh, for so long
Well you lied, cheated
Oh oh, for so long
You just a wrong darn woman
Another queen is on your throne

[Repeat CHORUS]

And if it hurts you, my darlin'
You only have yourself to blame
And if it hurts you, my darlin'
You only have yourself to blame
And if it hurts you, my darlin'
You only have yourself to blameCaptcha
Liedje Little Junior Parker Next Time You See Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Next Time You See Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Little Junior Parker Next Time You See Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Next Time You See Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.