Songtekst van Eric Clapton: Next Time You See Her

Next Time You See Her


She's got everything a man could ever ask for
She is lovely, brighter than a morning star
She is so beautiful, portrait of a sunset
She got everything, including my old car

Next time you see her, tell her that I love her
Next time you see her, tell her that I care
Next time you see her, tell her that I love her
Next time I see you, boy you'd better beware

I'm just trying to warn you that you're bound to get hurt
I couldn't be her last love, so how could you be her first?
I want to tell you, buddy, things are bound to get rough
I know that she's only flirting, but I think that I've had enough

Chorus

And if you see her again, I will surely kill you
And if you see her again, I will surely kill you

Chorus

And if you see her again, I will surely kill you
And if you see her again, I will surely kill you

ChorusCaptcha
Liedje Eric Clapton Next Time You See Her is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Next Time You See Hermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Eric Clapton Next Time You See Her downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Next Time You See Her in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.