Songtekst van Little Junior Parker: Strange Things Happening

Strange Things Happening


Learn to love me or leave me, either one you wanna do
Learn to love me or leave me, either one you wanna do
Because strange things are happenin', babe, an' somethin' might happen to you
If you know you don't love me, why don't you let me be?
If you know you don't love me, why don't you let me be?
Because it's better to be without you, then to live on in misery
Hey!
Midnight find me cryin', daylight find me cryin', too
Midnight find me cryin', daylight find me cryin', too
You better change your ways pretty baby or somethin'Captcha
Liedje Little Junior Parker Strange Things Happening is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Strange Things Happeningmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Little Junior Parker Strange Things Happening downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Strange Things Happening in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.