Songtekst van Naked Raygun: When The Walls Come Down

When The Walls Come Down


The big ball swings towards you and him on her
When the finding's out and the fryin' pan flies
And the sound resounds when your love is burned
And you just can't take it any more

When the walls come down
When the walls come down
A crack starts near ground
Will it all come down

There's the fear that's like a leech on your heart
And it's in the eyes of your enemy
Then there's the clutch near death the dying strike
Impress your fist upon the face of eternity

When the walls come down
When the walls come down
A crack starts near ground
Will it all come downCaptcha
Liedje Naked Raygun When The Walls Come Down is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied When The Walls Come Downmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Naked Raygun When The Walls Come Down downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje When The Walls Come Down in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.