Songtekst van A Global Threat: When The Walls Come Crashing Down

When The Walls Come Crashing Down


there's a veteran who's rotting on the side of the street
he came home from war and couldn't make ends meet
crashing down
your life's wasted away as you fall down to the ground
walls come crashing down
your life's wasted away as you fall down to the ground
crash downCaptcha
Liedje A Global Threat When The Walls Come Crashing Down is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied When The Walls Come Crashing Downmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje A Global Threat When The Walls Come Crashing Down downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje When The Walls Come Crashing Down in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.