White Christmas


I'm dreaming of a white Christmas
just like the ones I used to know
where the treetops glisten
and children listen to hear
sleigh bells in the snow

I'm dreaming of a white Christmas
with every Christmas card I write
may your days be merry and bright
and may all your Christmases be white

tu neve scendi al cuor lenta
per dare goia ad ogni cuore
alza ai occhi, guarda la sua
e' natale, non soffrire piu'

I'm dreaming of a white Christmas
with every Christmas card I write
may your days be merry and bright
and may all your Christmases be whiteCaptcha
Liedje Neri Per Caso White Christmas is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied White Christmasmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Neri Per Caso White Christmas downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje White Christmas in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.