Jambalaya


Woh Jambalaya, crawfish pie, fillet gumbo
'Cause tonight I'm-a gonna see my machez amio
Pick guitar, fill fruit jar and be gay-oh
Son of a gun, gonna have big fun on the bayou

Goodbye Joe, me gotta go, me-oh-my-oh
Me gotta go pole my pirogue down the bayou
My Yvonne, the sweetest one, me-oh-my-oh
Son of a gun, gonna have big fun on the bayou

Woh Jambalaya, crawfish pie, fillet gumbo
'Cause tonight I'm-a gonna see my machez amio
Oh pick guitar, fill fruit jar and be gay-oh
Son of a gun, gonna have big fun on the bayou

Steel it Jeff

Hey Johnny, why don't you fiddle a round

Thibodeaux, Fontainbleau, the place is buzzin'
Kinfolk come to see Yvo-onne by the dozen
Dress in style, go hog wild, and be gay-oh
Son of a gun, gonna have big fun on the bayou

Woh Jambalaya, crawfish pie, fillet gumbo
'Cause tonight I'm-a gonna see my machez amio
Pick guitar, fill fruit jar and be gay-oh
Son of a gun, gonna have big fun on the bayou

Hey don't just see there with your pick hangin' out Jimmy

Hooh-hooh

Woh Jambalaya, crawfish pie, fillet gumbo
'Cause tonight I'm-a gonna see my machez amio
Oh pick guitar, fill fruit jar and be gay-oh
Son of a gun, gonna have big fun on the bayou
Son of a gun, gonna have big fun on the bayou
Yeah!Captcha
Liedje Pat Boone Jambalaya is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Jambalayamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Pat Boone Jambalaya downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Jambalaya in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.