Speedy Gonzales


It was a moonlit night in Old Mexico
I walked alone between some old adobe haciendas
Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl:

La la la, la la la la la la la la, la la la la la la la la, la la la la
la la la la

You better come home Speedy Gonzales, away from tannery row
Stop all of your drinking with that floosie named Flo!
Come on home to your adobe and slap some mud on the wall!
The roof is leaking like a strainer There's loads of roaches in the
hall
(La la la la)

Speedy Gonzales (Speedy Gonzales),
why don't you come home?
Speedy Gonzales (Speedy Gonzales),
how come you leave me all alone?

"He, Rosita, I have to go shopping downtown for my mother,
she needs some Tortillias and Chilli Pepper!"

La, la la la la la la la la, la la la la la la la la, la la la la la la
la la

Your doggie's gonna have a puppy, and we're running out of Coke
no enchiladas in the icebox, and the television's broke
I saw some lipstick on your sweatshirt, I smell some perfume in your
ear
Well, if you're gonna keep on messin', don't bring your business back
a-here
(La la la la)

Mmm, Speedy Gonzales (Speedy Gonzales),
why don't you come home?
Speedy Gonzales (Speedy Gonzales),
how come you leave me all alone?

"He, Rosita, come quick!
Down at the cantina, they're giving green stamps with Tequila!"

La, la la la la la la la la, la la la la la la la la, la la la la la la
la la
La la la la, la la la la la la la la, la la la la la la la la, la la la
la la la la laCaptcha
Liedje Pat Boone Speedy Gonzales is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Speedy Gonzalesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Pat Boone Speedy Gonzales downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Speedy Gonzales in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.