Songtekst van Pat Boone: Love Letters In The Sand

Love Letters In The Sand


On a day like today
We passed the time away
Writing love letters in the sand

How you laughed when I cried
Each time I saw the tide
Take our love letters from the sand

You made a vow that you would ever be true
But somehow that vow meant nothing to you

Now my broken heart aches
With every wave that breaks
Over love letters in the sand

Now my broken heart aches
With every wave that breaks
Over love letters in the sand
Beoordeling: 10/10 - 1 stemmenCaptcha
Liedje Pat Boone Love Letters In The Sand is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Love Letters In The Sandmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Pat Boone Love Letters In The Sand downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Love Letters In The Sand in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.