Glory Be To God


Here comes the one that I adore
Glory Be To God
And I'm the one she's come here for
Glory Be To God
Throws her arms around my neck
Oh Glory Be To God
Preses in against my chest
Glory Be To God
Glory Be To God
Glory Be To God
Glory Be Glory Be To God

She's got a smile to change the sun
Glory Be To God
Undoes her buttons one by one
Glory Be To God
On my knees before her splendor
Glory Be To God
She knows she's a natural wonder
Glory Be To God
Glory Be To God
Glory Be To God
Glory Be Glory Be To God

He eyes closed and just above me
Glory Be To God
We both start shaking like a leaf on a tree
Glory Be To God
Glory Be To God
Glory Be To God
Glory Be To God
Glory Be To God
Glory Be Glory Be To God

Glory Be To GodCaptcha
Liedje Paul Kelly Glory Be To God is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Glory Be To Godmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Paul Kelly Glory Be To God downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Glory Be To God in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.