Thats When I Love You


When I hear you stop and laugh out loud
When you're falling fast asleep
You're in the middle of the crowd
When you're lying close to me
When I hear you softly say my name
When you're high and when you're low
You don't need to me to explain, you already know
When you smile, that way
I know, every night and day

CHORUS
That's when I love you
When I need you
When I care about you
That's when I know without a doubt, that I can't live without you
Everyday I find another reason, every season we go through
Every little thing you do
That's when I love you

When you're driving in your car
When you dance and sing to the radio
When you're walking underneath the stars
Anywhere and everywhere you go
Dressed up or you're dressed down
When you're talking on the phone
A million people all around
When you're all alone
When you're near or you're far
You're in my heart, no matter where you are

REPEAT CHORUS UNTIL ENDCaptcha
Liedje Phil Vassar Thats When I Love You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Thats When I Love Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Phil Vassar Thats When I Love You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Thats When I Love You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.