Thats When I Love You


When u have to look away
When u don't have much to say
That's when I love u
I love u just that way
To here u stumble when u speak
Or see u walk with two left feet
That's when I love you
I love u endlessly
And when your mad cause u lost the game
Forget I'm waiting in the rain
Baby I love u
I love u anyway

Cause here's my promise made tonight
U can count on me 4 life
Cause that's when I love u
When nothing u do can change my mind
The more I learn the more I love
The more my heart can't get enough
That's when I love u
When I love u
No matter what

So when u turn to hide your eyes
Cause the movie it made u cry
That's when I love u
I love u
A little more each time
And when u cant quite match you clothes
Or when u laugh at your own jokes
that's when I love u I love u
More then u know
And when u forgot that we had a date
Or that look that u give when u show up late
Baby I love u ,I love u anyway

So here's my promise made tonight
U can count on me 4 life
Cause that's when I love u
When nothing u do can change my moind
The more I learn the more I love
The more my heart cant get enough
That's when I love u
When I love u
No matter what

Ohh that's when I love u when nothing baby, nothing u do could change my mind
The more I learn, the more I love, the more my heart can't get enough
That's when I love u , when I love u no matter what

Ohhhh no matter whatCaptcha
Liedje Aslyn Thats When I Love You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Thats When I Love Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Aslyn Thats When I Love You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Thats When I Love You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.