Evil


Everyone down on the floor
No sudden moves and lock the door
I've got this feeling I'm chasing
I'll never rest until I find it

See, I've been plotting away
In my heart every day
To put this plan into action
And though I try to resist
I find the thing is this
Until I get it there's no satisfaction

I want something you have
You must meet my demands
Don't move, hand it over
I won't stop until it's in my hands

Deep in the recess of every man is a thief, a robber, a criminal
Below the surface of every hero is an envy, a restless evil

See, I've been plotting away
In my heart every day
To put this plan into action
And though I try to resist
I find the thing is this
Until I get it there's no satisfaction

I want something you have
You must meet my demands
Don't move, hand it over
I won't stop until it's in my handsCaptcha
Piosenkę Project 86 Evil przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Evil, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Evil. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Project 86 Evil w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.