Put Your Lips To The TV


You want my head in a basket
(cause) This town ain't big enough for
The two of us are disaster
I'm not your 'stepchild' anymore

You can kiss me goodbye
Just put your lips to the TV

You want my head on a platter
Cause I'm no longer in your control

You can kiss me goodbye
Just put your lips to the TV
Cause it's the only way you will see me againCaptcha
Piosenkę Project 86 Put Your Lips To The TV przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Put Your Lips To The TV, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Put Your Lips To The TV. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Project 86 Put Your Lips To The TV w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.