For Your Love


Chorus

I would climb up an endless moutain for Your love
I would crawl across the mighty desert for Your love

You set the world in motion
You made the stars and oceans
And everything that breathes, Yeah

You cause the sky to thunder
You fill the world with wonder
And that amazes me
That you would plan all my days eternally
Long before I was born you dreamt of me
If it weren't for your company
Then where would I be

(Chorus)

I would climb up an endless moutain for Your love
I would crawl across the mighty desert for Your love

No one else can know me
No one else could hold me
The way you do
You fill my life with passion
And I cannot imagine a world without you

Looking down on the ground from up above
Can you feel my devotion and my love
If I could spend everyday with you
It wouldn't be enough

(Chorus)

I would climb up an endless moutain for Your love
I would crawl across the mighty desert for Your love

My love, I give it all to you
My love, I give it all to you

(Chorus)

I would climb up an endless moutain for Your love
I would crawl across the mighty desert for Your loveCaptcha
Liedje Rachael Lampa For Your Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied For Your Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Rachael Lampa For Your Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje For Your Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.