Just For Your Love


I see the tears
I caused you to cry
Now I know it was a mistake
When I lied
Not a day goes by
I don't wish to see your eyes
I wish I could bring you back my way
Everyday for your love I pray
For your love baby
For you love
I would do anything baby
For your love
I would go
anywhere honey
And just for your love, I would do anything
It's been a while
Since I felt your embrace
Things are so sad in my dreams
All I see is your face
I dream about the day you said goodbye
For you your lover I'll climb any mountain
It doesn't matter how high baby
For your love
I would do anything baby
For your love
I would go anywhere honey
And just for your love, I would do anything
Anywhere
Anything
Just name the song and baby I'll sing
There is nothing I wouldn't do for youCaptcha
Liedje Jose Gonzales Just For Your Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Just For Your Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jose Gonzales Just For Your Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Just For Your Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.