LIFE


who's that that girl that everybody watches when she walks by
(walks by)
who's that girl she's get herself together and she's not shy

*chorus*
whenever we're together and the sun is shining
and there's magic in the air
cuz we're young and free feel like we can live forever
one, two, three we'll always be together
LIFE it just keeps getting better enough

what's your dream can you see it in the world that's around you
don't you know you can be anything that you want to
anytime there's always a place we can stop by (stop by, stop by)
walk and talk, telling stories, telling jokes, laugh til we cry

*chorus*

it's not about the way that you look
it's not about the clothes that you wear
it's all about the friends that you have
it's all about the way they care

*chorus*Captcha
Liedje Saddle Club, The LIFE is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied LIFEmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Saddle Club, The LIFE downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje LIFE in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.