Independent Lovesong


You could say this was an independent lovesong
It's nothing like to us what love meant to them
That's not to say the love we have isn't big or that strong
I'm doing it a different way
I'm doing it a different way

You might say this is another boring lovesong
To be together and forever be true
And so today is much the same as it was then
I'm doing it a different way
I'm doing it a different way

(Chorus) I'll show you how to take me

Go down, go down
And I'll show you how to turn me
Right on, right on
And I'll show you how to touch me
Right on, right on, right on
Right on, right on, right on

Now it's fine that many men will look my way
And I'll take them home and let them show me the way
And sure I'll like a few but I'll leave the rest to play
I'm doing it a different way
I'm doing it a different way

(Chorus ') I'm gonna show you how to take me

In a different way (10x)

(Chorus) I'll show you how to take me

You could say this was an independent lovesong
It's nothing like to us what love meant to them
That's not to say the love we have isn't good or that strong
I'm doing it a different way
I'm doing it a different wayCaptcha
Liedje Scarlet Independent Lovesong is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Independent Lovesongmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Scarlet Independent Lovesong downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Independent Lovesong in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.