Hot Love


Well she's my woman of gold
And she's not very old - a ha ha
Well she's my woman of gold
And she's not very old - a ha ha
I don't mean to be bold, a-but a-may I hold your hand?

Well she ain't no witch and I love the way she twitch - a ha ha
Well she ain't no witch and I love the way she twitch - a ha ha
I'm a labourer of love in my persian gloves - a ha ha

Well she's faster than most and she lives on the coast - a ha ha
Well she's faster than most and she lives on the coast - a ha ha
I'm her two-penny prince and I give her hot love - a ha ha
Ow - ow - mh

Well she ain't no witch and I love the way she twitch - a ha ha
Well she ain't no witch and I love the way she twitch - a ha ha
I'm her two-penny prince and I give her hot love - a ha ha

La-la-la-la-la-la-la
Ooh ooh, oh don't you do
Ooh ooh, lay it all down
Ooh ooh, jetzt kommt sie doch, mh
Ooh ooh, mm-ba-ba-baCaptcha
Liedje T. Rex Hot Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Hot Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje T. Rex Hot Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Hot Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.