Wake Me Up


Last night I had a dream
To tell the truth it was really a nightmare
I was buried alive
That was so sick
So damm sick
I was paralyzed
Couldn't tell if I was dead or alive

I was scared, things happened so fast
Everybody was there no one cared
I think I'm going crazy
This place was black
I had a cold sweat
I felt so bad trying to get back
I cannot breath here

Oh no! Wake me up
Oh no! I don't belong here
Oh no! God
let me go - Oh no! Wake me up

This dream has made me blind
There was no wall to clim
Man I wish
I could fly
I felt so dizzy I felt so stoned my mind is gone
I totally lost controlCaptcha
Liedje Dr. Sin Wake Me Up is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Wake Me Upmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dr. Sin Wake Me Up downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Wake Me Up in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.