107


you want it it's coming only it's just the time before fall hand me your jacket now i
am yours missed the first step fell cut my lip i've been eating too much sugar
there's no cover there's a truth in it definitely if only i'd know where i was it was
too dangerous too unbalanced to try and walk the ledge take one step back it's
one step forward give me your word i'll go steady with you comfort bound turn
off the light won't go back to sleep until i read 5 more pages then i'm gonna set
them on fire watch them leave watch my words disappear watch me from the
inside my room crouched down on all foursCaptcha
Liedje Team Dresch 107 is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied 107mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Team Dresch 107 downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje 107 in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.