Songtekst van Thelma Houston: Don't Leave Me This Way

Don't Leave Me This Way


Um-hm-hm aah ah ah
Don't leave me this way
I can't survive, can't stay alive
Without your love, oh baby
Don't leave me this way, no
I can't exist, I'll surely miss your tender kiss
Don't leave me this way
(A broken man with empty hands
Oh baby please, don't leave me this way)
Aaah baby, my heart is full of love and desire for you
Now come on down and do what you gotta do
(Now come on girl and do what you gotta do)
You started this fire down in my soul
Now can't you see it's burning out of control
Come on (now) satisfy the need in me
Only your good lovin' can set me free hey
Don't, don't you leave me this way, no
Don't you understand I'm at your command
Oh baby please, please don't leave me this way
Aaah baby, my heart is full of love and desire for you
Now come on down and do what you gotta do
(Now come on girl and do what you gotta do)
You started this fire down in my soul
Now can't you see it's burning out of control
Come on (now) satisfy the need in me
Only your good lovin' can set me free hey
Need your lovin' baby, need need your love right now
Your love is so important to me got to have it
('Cause it would be wrong
To string me along a love so true)Captcha
Liedje Thelma Houston Don't Leave Me This Way is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Don't Leave Me This Waymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Thelma Houston Don't Leave Me This Way downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Don't Leave Me This Way in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.