Songtekst van Thelma Houston: Saturday Night, Sunday Morning

Saturday Night, Sunday Morning


Were fooled by first impressions
They're not always true
You thought that I was made out of ice
But I caught on fire with you

I sparkled for a moment
Then I flickered out
I couldnt feel the flame any more
But darlin I'm feelin it now

Took such a long time to convince me
You could fill that empty space
But Saturday night is shining
On my Sunday morning face
Saturday night is shining
On my Sunday morning face

Sunlight is streaming
Thru the open window
While you're dreaming in my arms
Took such a long time to convince me
You could fill that empty space
But Saturday night is shining
On my Sunday morning face
Saturday night is shining

This is the real thing
Look at me beaming with love
Saturday night is shining
On my Sunday morning faceCaptcha
Liedje Thelma Houston Saturday Night, Sunday Morning is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Saturday Night, Sunday Morningmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Thelma Houston Saturday Night, Sunday Morning downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Saturday Night, Sunday Morning in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.